Hvordan kan innsikt bidra til effektiv innovasjon og produktutvikling?

Frokostmøtet hos NMF på Felix konferansesenter onsdag 2. desember 2015 ga nyttig lærdom om to ulike måter å tilnærme seg innovasjon og produktutvikling. 

Nicolai Løvvik

Om forfatteren

SigrunHPrebenS

Sigrun Høvik Reiestad og Preben Songe-Mølle.

 

Sigrun Høvik Reiestad presenterte hvordan Ipsos jobber for å hjelpe kundene med produktutvikling. Sigrun mener at en av suksessfaktorene for å avdekke hvilke produkter som er levedyktige, er å segmentere innovasjonene i universelle handlingsmønster, i arketyper. Dette kan bidra til å avdekke langsiktig suksess, og gir også operativ innsikt til videre produktutvikling og markedsføring av det ferdige produktet.

Preben Songe-Møller fra Sprint Consulting forklarte hvordan de fra sin side bistår sine kunder med hypotesedrevet, lean innovasjon. Lean innovasjon er en metode for å finne løsninger på problemer med minst mulig ressursbruk. Preben understreket at om man skal jobbe på en slik måte, er man helt avhengig av åpenhet i prosessen, og evnen til å endre kurs om hypotesen skulle vise seg å være feil. I tillegg er man prisgitt en organisasjon som er tilrettelagt for verdiskapende aktiviteter.

Det ligger mange muligheter i bruk av innsikt til innovasjon, både med mer tradisjonell tilnærming og når vi jobber mer eksplorerende. Både Sigrun og Preben var tydelige på viktigheten av å ha en miks av ulike innovasjonsprosjekter i porteføljen, både for å bygge kunnskap i læringssykler, men også slik at bedriften kan bryte gjennom i andre kategorier enn der kjernetjenesten allerede ligger. I sum var dette et spennende seminar som understreket evnen til å kunne snu seg raskt og tilpasse tjenesteutviklingen til behovet i markedet.