Eksperiment er en nyttig metode

9. september hadde B2B gruppen i analyseforeningen seminar om «Hvordan lykkes med eksperimenter i praksis?» Omkring 30 personer fikk høre Tarje Gaustad, førsteamanuensis i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, snakke om de viktigste tingene vi må tenke på når vi gjennomfører eksperiment. 

Anders Mamen

Høyskolelektor, Høyskolen Kristiania

Metoden blir stadig mer brukt, både innen medisinsk forskning, av teknologer (A/B-splitt), innen adferdsøkonomi og av de som skriver om markedsføring i akademiske journaler. Også mange av de som tar mastergrad i markedsføring bruker eksperiment som metode i oppgaven sin.

Eksperiment er en god metode når vi skal finne sammenhengen mellom årsak og virkning (kausalitet). For å få til et godt eksperiment må vi minimum ha to grupper, en gruppe som blir «manipulert» og en kontrollgruppe. I medisin er det ofte slik at en gruppe får behandling med et legemiddel og kontrollgruppen får en placebomedisin. 

Det må være tilfeldig hvilken gruppe du havner i. I et vellykket eksperiment er det en korrelasjon mellom stimuli og resultat i den manipulerte gruppen, men ikke i kontrollgruppen. Endringen må komme som en følge av manipulasjonen og andre forklaringer må utelukkes. Eksperiment kan gjennomføres på mange ulike måter, som en del av spørreundersøkelser eller  som felteksperiment i butikk.

Den største fordelen med eksperiment er at den gir innsikt i årsakssammenhenger. Konklusjonen er at vi som jobber med markedsanalyse kan ha stor glede av å bruke eksperiment som metode.