Teknologi – Data og analyse.

Metodegruppen i NMF inviterte til et interessant frokostseminar på KS Agenda 25. november, om hva ny teknologi som Beacons og Hadoop kan bringe av forretningsmessig verdi. Tilhørerne skulle få lære noe om hva som er viktig å ta stilling til og hvordan denne teknologien påvirker prosesser internt i organisasjonen.

Eva Rasmussen

NMF

Beacons skaper innovasjon

Vi ble servert to foredrag denne morgenen. Første par ut var Brede Nielsen og Jens Andreas Huseby fra Avinor. Flybransjen er inne i en internasjonal omstilling hvor teknologi er et virkemiddel for industrialisering og for å skape gode reiseopplevelser for passasjerene. Avinor er ledende i verden på bruk av selvbetjente løsninger på flyplasser. Brede og hans team er opptatt av å beholde denne posisjonen gjennom å anvende stadig ny teknologi for å skape innsikt om de reisende, så vel som produktutvikling. Beacons (nettvarder/sensorteknologi) er en ny reise for teamet i Avinor som kan gi operativ og kommersiell verdi for svært mange. Brede og Jens Andreas la i sitt foredrag vekt på at dette ikke er et teknologiløp alene, men et komplekst løp hvor ulike fagdisipliner og datakilder må involveres for at data skal bli verdifulle.

På tide med Hadoop?

Den andre presentasjonen kom fra konsulenthuset Affecto som kontinuerlig tester ut ny teknologi for å gi best mulig råd til sine kunder. Hadoop er en av teknologiene Affecto ser fornuftig å teste, fordi Hadoop kan benyttes til å prosessere enorme datamengder på kort tid. Atle Frick og Petter Huseby forklarte på en enkel måte hva Hadoop er, og ga innblikk i hvordan man kan benytte Hadoop sammen med eksisterende datavarehus. De delte Affectos erfaringer så langt fra testing av Hadoop gjennom en live demo. Analysegrunnlaget var basert på et fiktivt datasett over bomringpasseringer i Norge. De importerte data til Hadoop, og presenterte deretter resultatene i visualiseringsverktøyet Tableau.