De grønne fikk hovedfokus på Valgmøtet

Ville De grønne holde koken fram til valgdagen, eller ville de miste fotfeste de siste dagene? Mange av ekspertene mente at de trolig ikke ville greie å mobilisere godt nok på valgdagen.

Ragnar Madsen

Om forfatteren

Som vanlig stilte NMF med et solid panel. Aslak Bonde ledet seansen på en fin måte, Magnus Takvam fra NRK analyserte valgkampen fra et medieperspektiv. 

De unge velgerne, som De grønne får ganske mange av, har ifølge tidligere valg en evne til å droppe valglokalene. I ettertid viste det sag at de stod løpet ut, De grønnes framgang var oppsiktsvekkende høy.

Og byråene, representert ved Norstat, Respons Analyse, TNS Gallup og Infact presenterte sine målinger og resultater. De satte fokus på ulike detaljer, som gjorde presentasjonene mer interessante. 

Det er de lokale sakene som er viktigst. Det poengterte samtlige dekltakere. Det var stor spenning knyttet til utfall I de største byene. Derfor kunne man forvente mange overraskende sammesetninger av styre i byer og kommuner. 

Ser man på landstall var AP og høyre spådd en tilbakegang, likeledes FRP.Når det gjelder FRP var deres resultat ikke entydig vurdert. Flere trodde de ville gjøre et godt valg, andre ikke.  

Takvam kjenner mediene og bekreftet at det vel aldri har vært så mye sendetid omkring noe kommunavalg tidligere. Han mente at flyktningssaken ikke har vært noen valgkampsak. Han var spent på De grønne; spesielt hvordan de med så mange uerfarne politikere skal greie å innfri når de inntar kommunekontorene. 

Og hvordan gikk det; mye av det som ble framlagt syntes å 

stemme bra med fasiten.

Totalt sette gav møtet inntrykk av at byråene gjør solid arbeid og har god oversikt over valg I Norge.