Annonsørrapporten 2016

ANFO har nylig publisert «Den store annonsørrapporten 2016» skrevet av Håvard Rønnevig Bakken og Henrik Berger Jørgensen.

Fred Selnes, Styreleder i NMF

Om forfatteren

Totalt 148 annonsører har svart på spørsmål om utvikling i betalt reklame. Noen av de viktigste funnene er:

 • 74 % vil øke reklame i egne kanaler (4 % vil redusere). 
 • 25 % vil øke betalt reklame (30 % vil redusere)
 • 84 % vil øke betalt reklame i sosiale medier (ingen vil redusere)
 • 66 % vil øke søk (3 % vil redusere)
 • 51 % vil øke display/banner (17% vil redusere)
 • 16 % vil øke TV (30 % vil redusere)
 • 3 % vil øke avis (41 % vil redusere)
 • 4 % vil øke magasin (36 % vil redusere)

Det store bildet er altså at de digitale kanalene øker og de tradisjonelle kanalene går (kraftig) tilbake. 

I undersøkelsen spør de også om de største utfordringene annonsørene opplever. De tre viktigste er: 

 • Måle effekt av reklame på tvers av kanaler (83 %)
 • Sette av nok tid til å følge med på utviklingen (82 %)
 • Vite hvilke av de nye (digitale) virkemidlene som er mest effektive (80 %)

Dette er gode nyheter for oss markeds-analytikere. De store endringene skaper usikkerhet og behov for analyser vi kan bistå med. Men det krever av oss at vi kan tilby relevante produkter og tjenester. For å kunne beregne effekt av reklame på tvers av kanaler kreves det at vi har datagrunnlag og metodikk som fanger opp data fra alle de ulike kildene hvor data finnes, at data samles over tid, og at vi har statist-iske verktøy som håndterer dette. Videre kreves det at vi som analytikere, forstår reklamens rolle i de ulike kanalene og hva som skal til for at de virker. Bransjen må med andre ord fornye seg i takt med de nye utfordringene annonsørene står overfor. Undersøkelsen viser at de fleste annonsører fortsatt vil støtte seg på råd fra mediebyråene, selv om mange også er blitt mer usikre på om det er her de får de riktige rådene. Men nesten ingen av annonsørene oppgir analyseinstituttene som sin viktigste samarbeidspartner som rådgiver for betalt reklame. Endringene i reklamemarkedet er en stor mulighet for oss markedsanalytikere, men vi må kjenne vår besøkelsestid og levere de produkter og tjenester de behøver for å redusere usikkerheten knyttet til hvordan betalt reklame skaper effekt på salg og merkevare.