50 år med NMF

Strategi- og analyseforeningen (tidligere NMF) fyller 50 år! Analysen har tatt en prat med en av personene som virkelig har vært med på å forme foreningen: Hans A. Borgen.

Sara Viken Løvhaug

I redaksjonen for analysen.no og Markedsanalytiker i TINE

I dag er Hans A. Borgen strategisk rådgiver og partneransvarlig i Oculos, et digitalbyrå som spesialiserer seg på CRM og innsikt. Oculos fusjonerte med OMG i 2019 – selskapet han var med å starte for snart 15 år siden.

Det er mange i SAF som kjenner Borgen godt, og Borgen kjenner SAF godt. Han har nemlig vært aktiv i foreningen helt siden 1990. I år 2000 ble Borgen valgt til leder av foreningen, og ledervervet beholdt han i nesten 7 år. Det gjør han til foreningens lengst-sittende leder.

– Jeg har vært på en lang reise med denne foreningen, sier Borgen til Analysen.

De siste årene har Borgen ledet årsmøtene til foreningen. Han mener foreningen er minst like viktig i dag som det den var for 50 år siden.

– Foreningen er fortsatt viktig av samme grunn som ved grunnleggelsen: Å skape forståelse av verdien til data og innsikt. Vi har drevet en slags opplæringsvirksomhet overfor brukere og potensielle brukere av markedsanalyse i alle år. Det har aldri vært selvsagt at våre kunder har forstått viktigheten av markedsanalyse, men foreningens fokus på dette medførte en klar respons fra markedet. Slik begynte både bransjen og foreningen å vokse.

 

Et sted for utdanning og nettverksbygging
I tillegg til faglig utvikling har foreningen vært en viktig møteplass for både brukere og utøvere av faget.

– Nettverksbygging er enda viktigere nå enn det det kanskje var i 1990. Vi forstod at vi måtte ekspandere møtene våre, og skape relasjoner i bransjen. Til og med vi som konkurrenter kunne nå utveksle erfaring og kunnskap i dette rommet, sier Borgen.

Fagmiljø og relasjoner har med andre ord alltid vært viktige drivere for Strategi- og analyseforeningen. Utdannelse og forvaltning av hvordan folk praktiserer markedsanalyse står like sentralt i dag som det gjorde for 50 år siden.

– Jeg har alltid ment at det er utrolig viktig å utdanne kjøperne av markedsanalyse. De må ha en grunnleggende forståelse for faget for å kunne anvende læringen de får av oss på en korrekt måte. Nå er det stadig flere annonsører som gjør markedsanalyse på egenhånd, og selvfølgelig er det bra om de vet hva de holder på med. Men jeg er redd mye av denne analysen burde blitt gitt til byråene istedenfor, sier Borgen.

 

Les også: Hva mener norske annonsører om leverandørene av markedsanalyse 

 

Hva utgjør en god markedsanalytiker i dag?
Etter mange år i bransjen har Borgen gjort seg flere erfaringer rundt hva som utgjør en god markedsanalytiker. Én opplevelse gjorde spesielt inntrykk på den da unge analytikeren, og skulle senere endre hans måte å jobbe på.

– Jeg husker jeg møtte en kunde i forbindelse med en test jeg hadde gjennomført for dem. Jeg presenterte resultatene, som var ganske negative for kunden, og reiste meg så opp for å gå. Da så kunden på meg og sa: «Enten setter du deg ned igjen og forklarer meg hvordan vi skal bruke disse resultatene til å bli bedre, eller så ses vi aldri igjen».

For Borgen ble dette en slags åpenbaring om at man som markedsanalytiker ikke bare kan servere problemer uten å også komme med en løsning.

– Jeg ser at mange fortsatt går gjennom det samme dekket med grafer og kommentarer i PowerPoint. Som et Word-dokument i PowerPoint-format, med snakkende grafer. Alt for få markedsanalytikere tør å komme med anbefalinger til kunden. Man må være en del av løsningen! Kundene våre er jo opptatt av hvordan resultatene påvirker beslutningene til kundene sine, sier han.

 

En ekspanderende bransje
På spørsmål om hva han tror blir viktig for å beholde relevansen til foreningen fremover, svarer Borgen følgende:

– Vi har lenge sett en bransjeglidning. Vi har tilgang til store baser med kundedata i dag, på en helt annen måte enn det vi hadde før! Og akkurat det er det en annen og stor gruppe mennesker som jobber med. Disse anser jeg som potensielle nye medlemmer av foreningen. Jeg tror det blir viktig for foreningen fremover å tenke mer bredt om vår bransje, og forstå at den rommer mange flere enn de tradisjonelle markedsanalytikerne, sier Borgen.

– Hva tenker du blir viktig for SAF de neste årene?

– SAF har vært en viktig forening ikke bare for markedsanalysebransjen, men for hele markedsførings-miljøet i Norge. Som tross alt ikke er så stort. Det er en rolle man skal fortsette å spille. Perspektivet er utvidet til å omfatte strategi, og det gir oss nye muligheter til å favne en bredere målgruppe, som få eller ingen dekker. Derfor ser jeg lyst på foreningens fremtid og håper at man klarer å utnytte mulighetene som ligger i å treffe enda bredere ut. Jeg vil ønske foreningen masse lykke til videre, avslutter Borgen.

Les også: Et spesielt år for bransjen er straks omme