Vi trenger deg!

Vi trenger deg!

Vil du dele din kunnskap og kompetanse?

 

 

Har du lyst til å være en del av redaksjonen for Analysen, være med å lage spennende seminarer, eller på annen måte bidra i Strategi- og analyseforeningens viktige arbeid for å inspirere, spre kunnskap og heve kompetansen i bransjen?
Send en e-post til nmf@nmf-org.no

Det faglige tilbudet til medlemmene er en høyt prioritert oppgave i foreningen. Og siden Strategi- og analyseforeningen er en ideel organisasjon med få ressurser, er vi helt avhengig av medlemmenes bidrag. Vi trenger alltid flinke folk som ønsker å dele av sin kunnskap og kompetanse.

Ved å være en del av redaksjonen i Analysen, være med på å arrangere spennende seminarer eller delta på våre arrangementer, kommer du i kontakt med et enestående fagmiljø med representanter både fra kjøper og tilbydersiden.

Sett ned noen ord om deg selv - hva du kan bidra med, og send til nmf@nmf-org.no
Så snakkes vi!