Årsmøte 2020

11 mars

Årsmøte 2020

Alle medlemmer i Strategi- og analyseforeningen er velkommen

Ifølge vedtektene skal det ordinære årsmøte behandle følgende saker:

  • Årsberetning
  • Regnskap og revisjonsberetning
  • Kontingent, budsjetter og planer
  • Innkomne forslag
  • Valg

Dagsorden:
Konstituering
Årsberetning 2019
Regnskap og revisjonsberetning for 2019
Kontingent for 2020
Budsjett og planer for 2020
Valg

Saksdokumenter (blir sendt ut to uker før årsmøtet)

Tid: 11. mars 2020 kl 17.00 - 18:30
Sted: Kommer