Artikler merket med: Datakilder

Internett trafikkdata

fredag, 01 mai 2015

Internett trafikkdata

Internett trafikkdata kan i dag beskrive en betydelig del av vår forbrukeratferd. Gjennom profilering kan denne typen data også fortelle mye om hvem vi er og hvilke ønsker og behov vi har; svært nyttig kunnskap for den som skal selge varer eller tjenester. Internett trafikkdata byr imidlertid på noen utfordringer som vil være nye for markedsanalytikere med erfaring primært fra surveydata. I dag er løsningen på disse utfordringene innen rekkevidde for alle bedrifter som ønsker å bruke internett trafikkdata som analyseunderlag.

Data fra sosiale medier

fredag, 01 mai 2015

Data fra sosiale medier

Salg, markedsføring, og dermed også markedsanalyse, er i rask endring. Særlig sosiale medier har endret måten man jobber på. Utfordringen er at det er veldig mye data, og mange snakker om big data uten at vi er helt enige om hva det er definert som.

Turbulens i våre datakilder

lørdag, 18 april 2015

Turbulens i våre datakilder

Digitaliseringen av vår hverdag har skapt en rekke nye plattformer innen datainnsamling. Dette har åpnet opp for at bransjen kan nå helt nye målgrupper som tidligere har vært vanskelige å få tak i, og vil rett og slett være en nødvendighet for å nå visse målgrupper i fremtiden. Nye plattformer utfordrer de gamle plattformene, og bransjen er tvunget til å ta stilling til hvilken betydning dette vil ha for fremtidens datainnsamling. Er de tradisjonelle innsamlingsplattformene gått ut på dato eller må de sees som et supplement til de nye plattformene?

Sekundærdata

torsdag, 19 mars 2015

Sekundærdata

Det meste har vært undersøkt før var det noen som sa, og den som sa det har selvfølgelig helt rett. Aldri har det vært et større tilfang av data, databaser og sekundærdata enn i dag. Den elektroniske utviklingen har revolusjonert mulighetene både når det gjelder lagring av data og ikke minst for å finne fram i mylderet av datakilder. Samtidig har «holdbarhetsdatoen» for sekundærdata blitt stadig kortere som følge av økende forventninger om nye, ferskere og relevante data.