Artikler merket med: Analyse

Social Media Index – Who´s winning at the SoMe-game in the Nordics?

onsdag, 22 mars 2017

Most Social Media (SoMe) Index users tend to use the data to keep an eye on themselves and close competitors. It is a weekly snapshot which over time can help reveal trends and show which publishers are winning the battle for engagement and reach. But how can you capitalize on using SoMe data in your business? Steve El-Sharawy explains the inner workings of the Social Media Index.

Analyse av data fra sosiale medier - Hvilke råd skal kundene få?

onsdag, 22 mars 2017

Analyse av data fra sosiale medier - Hvilke råd skal kundene få?

Sosiale medier gir nå nye muligheter til observere forbrukeres atferd og meninger. Men er dataene fra disse kildene valide nok til å brukes i et kommersielt perspektiv?

Den store bommen

onsdag, 22 mars 2017

Den store  bommen

Tre viktige valg har i løpet av snaut to år satt en liten støkk i de som setter sin lit til politiske målinger. Parlamentsvalget i Storbritannia i 2015, Brexit og Trump i 2016, er langt unna meningsmåleres stolteste øyeblikk. Og i år er det valg i Norge.

Gapet mellom data og beslutninger …erfaringer fra sjømatnæringen

torsdag, 05 januar 2017

Gapet mellom data og beslutninger …erfaringer fra sjømatnæringen

Data bør være en viktig del av beslutningsgrunnlaget for bedrifter, men for ofte kommer data i skyggen når avgjørelser blir tatt. 

Hvis du spør, så får du svar

onsdag, 04 januar 2017

Hvis du spør, så får du svar

Jeg skal skissere 3 problemstillinger – som alle har det tilfelles at de reiser spørsmålet om uklare eller foreldete antakelser om viktige tankeprosesser kan føre til at vi stiller forbrukerne spørsmål de egentlig ikke kan svare på. 

Algoritmer i Customer Experience Management (CEM)

mandag, 11 april 2016

Algoritmer i Customer Experience Management (CEM)

Customer Experience Management (CEM) er samlingen av prosesser som en bedrift bruker til å spore, overvåke og organisere hver interaksjon mellom en kunde og bedriften i kundens livssyklus. Motoren i et slikt system er bygget opp av algoritmer. Målet er å optimalisere interaksjoner fra et kundeperspektiv, og som et resultat, fremme kundelojalitet.

Hva Besta har lært meg om markedsanalyse

fredag, 08 april 2016

Hva Besta har lært meg  om markedsanalyse

Vi markedsanalytikere skal i bunn og grunn forstå endringer, og hvordan folk reagerer på dem: Kommer flere til å kjøpe produktet mitt dersom de ser den nye reklamefilmen? Hva skjedde med kundetilfredsheten da vi økte prisen? Er det flere som vil snakke om privatøkonomien sin når konjunkturene svinger nedover? Når endringene kommer hyppigere og hyppigere, slik de gjør i bankmarkedet, er det også mer krevende å drive med markedsanalyse.