I disse koronatider ser vi fremover

onsdag, 18 mars 2020

I disse koronatider ser vi fremover
I disse koronatider ser vi fremover

Dette er en helt ny situasjon for oss alle. Vi i Strategi- og analyseforeningen ønsker å være til hjelp for våre medlemmer, og jobber med å samle informasjon som kan bidra til støtte gjennom denne perioden. Informasjon og lenker finner du på denne siden.

Når det gjelder foreningens arrangementer flytter vi på frokostseminarene som sto på plakaten de nærmeste ukene. Samtidig prøver vi å finne digitale løsninger for de seminarene litt frem i tid. Nærmere informasjon kommer på nettsiden og i nyhetsbrev.

 

I denne situasjonen må vi stå sammen, fortsette arbeidet så godt det lar seg gjøre og jobbe fremover. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å dele med oss viktig innsikt, tanker og ideer for å sikre fortsatt produktivitet i bransjen, eller som kan gagne samfunnet i sin helhet.

Del gjerne også generell informasjon du tror kan være nyttig for andre medlemmer, eller ta opp en konkret problemstilling du ønsker å diskutere. Vi skal forsøke å sortere og formidle. Ta kontakt på e-post nmf@nmf-org.no.

 

Nedenfor finner du lenker til oppdaterte råd fra myndigheter:

 

Virke jobber hardt for hele bransjen - for å bedre rammevilkår, og for en politikk som bidrar til å bringe oss tilbake på føttene. Her finner du oppdatert informasjon: