Trender

Opinions Consumer Stories: 10 nye innsikter om hva som former norske forbrukere mot 2020

tirsdag, 03 juli 2018

Opinions Consumer Stories:  10 nye innsikter  om hva som former norske  forbrukere mot 2020

Vi har alle til felles at vi er opptatt av å forstå hva norske forbrukere forventer av sine produkter, tjenester og kunderelasjoner de nærmeste årene. Hvert år produserer Opinion trendrapporten Consumer Stories, der innsikten og trendene er basert på både kvalitative og kvantitative studier, og har gjennom mange år vist seg å være svært treffsikre i å forutse folks behov, holdninger og preferanser.

De næste 5 år

tirsdag, 14 oktober 2014

De næste 5 år

Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia.